ProductcategorieĆ«n ↓

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan IkWinkelGezond.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kaldenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de die volgt op de levering het modelformulier voor herroeping invullen en opsturen naar de klantendienst 

In het geval van herroeping van de overeenkomst dienen de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op kost van de klant terug bezorgd te worden aan: 

IkWinkelGezond.be
Havermarkt 27
3500 Hasselt
België 

Goederen waarvan de aankoopwaarde hoger ligt dan 100,00€ dienen aangetekend of per koerier terug bezorgd te worden.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Elk voordeel ontstaan uit de aankoop waaraan wordt verzaakt (bijvoorbeeld het toekennen van een korting bij volgende aankoop), vervalt volledig. 

Download hier het modelformulier voor herroeping